Ny løsning for å sende eFaktura

Har dere husket å oppdatere hvordan dere sender ut eFaktura til privatkunder (B2C)? Kundene deres kan nå velge om de vil få alle, eller ingen av regningene sine som eFaktura.


Slik gjør du

  • Sjekk hvilket format dere sender eFaktura på i dag. Gammel løsning:  eFaktura 1.0/Ja takk til bestemte, eller ny løsning: eFaktura 2.0/Ja takk til alle. 
  • Hvis dere bruker den gamle løsningen, må dere kontakte leverandøren bedriften bruker for å sende fakturaer og be om å oppdatere løsningen.

Alle som leverer regnskap- og fakturasystemer skal være kjent med endringen, og de fleste har allerede løsninger for å håndtere dette.

Fra mange avtaler til generelt samtykke

Alle banker har nå blitt enige om å forenkle hvordan vi sender og mottar eFakturaer. Før måtte kundene avtale å motta eFaktura fra hver eneste bedrift som sendte dem regninger.

Nå gir kundene i stedet et generelt samtykke om å få alle regninger som eFaktura ved å si "Ja takk til alle" eFakturaer i mobilbanken, nettbanken eller Vipps. 

Dette gir også bedriften noen fordeler:

  • eFakturaen sendes alltid til korrekt juridisk mottaker
  • Dere kan sende eFaktura allerede fra første regning
  • Dere får bedre oversikt over innbetalinger
  • Dere kan sende purring og inkassovarsel i samme løp

Spørsmål og svar

Den gamle løsningen fungerte i en overgangsperiode frem til 15. mai 2022. Etter dette kan dere nå bare sende eFaktura til kunder som har sagt "Ja takk til alle". Kunder som ikke har samtykket må få regning i posten eller på e-post. 

For å fortsette å motta eFakturaer måtte alle kunder samtykke og si "Ja takk til alle" eFakturaer i mobilbanken eller nettbanken.

De som ikke sa "Ja takk til alle" før 15. mai 2022 får nå alle regningene sine på papir i posten eller på e-post etter denne datoen.

Det betyr også at dere ikke kommer til å få noen nye påmeldinger fra kunder som ikke har samtykket til "Ja takk til alle". 

I eFaktura 1.0 måtte kundene gjøre en avtale med hver enkelt fakturautsteder i nettbanken sin. Det betydde i praksis at en kunde ofte endte opp med å få noen regninger i posten og noen som eFaktura.

Samtidig sier 9 av 10 nordmenn at de syns det er bedre å få alle regningene rett i mobilbanken eller nettbanken, i stedet for å få noen på papir. Med den nye løsningen (2.0) gir kundene et generelt samtykke til å få eFaktura fra alle fakturautstedere. Dette kan de gjøre i nettbanken, mobilbanken eller vipps. Derfor kaller vi dette "Ja takk til alle".

Hvis en privatkunde også er registrert med enkeltpersonforetak (ENK) vil det komme an på hvordan kunden er registrert i fakturasystemet deres, som privatkunde eller bedriftskunde.

  • Hvis kunden er registrert som bedrift med organisasjonsnummer som
    eFaktura-adresse, får de faktura som eFaktura (EHF).
  • Hvis kunden er registrert som privatperson, får de eFaktura i nettbanken, mobilbanken og Vipps.

Det vil nå som hovedregel kun være mulig å sende eFaktura til korrekt juridisk mottaker.

Det varierer derfor fra system til system om det er mulig å sette opp en mottaker på vegne av andre. Hvis dette ikke er mulig i regnskap- og fakturasystemet dere bruker, vil den beste løsningen være å sende kunden en AvtaleGiro. 

Vi i SpareBank 1 ønsker å etablere en fullmaktsløsning for eFaktura der personer kan behandle eFakturaer på vegne av andre personer. Vi håper å få dette på plass så raskt som mulig.

Nei, kundene deres kan fortsatt bruke en kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro. 

AvtaleGiro vil fungere akkurat som før, ved at regningen automatisk blir trukket på avtalt dato. 


Får du spørsmål fra kundene dine?

Se hva du kan svare, og les hva alle som mottar eFaktura må gjøre.

Spørsmål og informasjon om "Ja takk til alle"