Jeg har et enkeltpersonforetak, kan jeg bestille Bank+Regnskap?

Ja, det kan du.