Informasjon om egen pensjonskonto blir digital

Nå slipper du og din bedrift å få brev om pensjon i posten. Alt sendes digitalt – for eksempel på e-post eller sms. Dette kalles også digitalt førstevalg og gjelder for egen pensjonskonto. 

 

Håndtverker med kontor i bilen

Har vi korrekte kontaktopplysninger for din bedrift?

Dere vil motta et varsel på e-post eller sms når dere har fått nye dokumenter i kundeportalen. For at du skal få denne varslingen er det derfor viktig at dere sjekker informasjonen som er registrert på bedriften. Dere kan sjekke eller endre bedriftens mottaker av digital kommunikasjon ved å logge inn i pensjonsportalen og gå til «Bedriftsinfo» under menypunktet «Admin bedrift».


Ønsker dere heller informasjon i posten?

Hvis dere ikke ønsker digital kommunikasjon, vil dere motta informasjonen per post. Brevpost kan i enkelte tilfeller medføre et administrasjonsgebyr.

Logg inn i pensjonsportalen og reservere bedriften mot digital kommunikasjon 
Det gjør du ved å gå til "Samtykker" under menypunktet "Admin bedrift".