Driftskreditt

Driftskreditt, eller kassekreditt, er en kredittramme som er knyttet til bedriftens driftskonto. Den bør brukes til å finansiere kortsiktige omløpsmidler som fordringer og varelager.

  • Med driftskreditt har bedriften et innvilget beløp tilgjengelig i perioder hvor betalingsevnen (likviditeten) er svak.
  • Driftskreditt er en av de vanligste formene for kortsiktig finansiering.
  • Du betaler kun renter for den delen av kreditten du faktisk benytter deg av.

Priser og vilkår

  • Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter til enhver tid.
  • I tillegg betaler du kvartalsvis provisjon av den kredittgrensen som er innvilget.
  • Renter og provisjon belastes automatisk fra kontoen.

Slik fungerer driftskreditt

Med driftskreditt innvilges bedriften en kredittramme til finansiering av varekjøp og kostnader i tiden mellom betaling til leverandørene til innbetaling fra kundene er på konto.

Vi hjelper bedriften din å finne en kredittramme som er tilpasset behovet. Bedriften betaler kun rente for den delen av kreditten som benyttes. I tillegg belastes en provisjon av innvilget kredittramme.

Dersom bedriften er i en bransje med store sesongvariasjoner kan deler av driftskreditten gis som en sesongkreditt. Ved større byggeprosjekt innvilger banken gjerne byggelån.


Eksempel på hvordan driftskreditt fungerer