Avbruddsforsikring (driftstap)

Skade på bygninger eller eiendeler kan gjøre at driften reduseres eller i verste fall stopper helt opp. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften. 

En avbruddsforsikring gjør at bedriften kan drive lønnsomt selv om det skulle skje en skade.
Hjelp 24 timer i døgnet.
Du kan velge om forsikringen skal dekke lønn til de ansatte.

Hva dekker avbruddsforsikringen?

Det finnes tre ulike dekningsgrader du kan velge mellom.

Brannforsikring

Dekker skader ved:

 • Avbruddstap som følge av brann.
 • Avbruddstap dersom adkomst/bruk er fysisk hindret som følge av skadeforebyggende tiltak, redningstiltak eller selve skaden.
 • Lønn til ansatte i den lovpålagte oppsigelsestiden (14 dager).
 • Naturskade

Standardforsikring

Dekker det samme som brannforsikring, men i tillegg: 

 • Brann og naturskade
 • Vannskader
 • Tyveriskader
 • Avbruddstap ved skade hos fast leverandør/kunde innen Norden.

Toppforsikring

Dekker det samme som standardforsikringen, men også: 

 • Maskinskade

Trenger du tilleggsforsikringer?

 • Avbruddstap lønn
  Kan velges for både brann, standard og topp, og benyttes stort sett overfor bedriftens medarbeidere som man gjerne ønsker å beholde eller er avhengig av. Med denne tilleggspakken kan man lønne disse nøkkelpersonene. Det vanlige er å velge en prosentandel av lønnskostnadene som forsikringssum.

 • Avbruddstap fremmed virksomhet brann
  Benyttes for bedrifter som har leverandører/kunder som de er avhengige av for å opprettholde virksomheten og som det kan være vanskelig å erstatte hvis blir borte. Leverandørene/kundene kan holde til i hele verden. 

 


Har du hatt uhell eller skade? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?