Likviditetslån med statsgaranti

Har koronakrisen gått hardt utover økonomien til bedriften din? Nå kan små og mellomstore bedrifter søke likviditetslån for å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

Slik fungerer likviditetslån

Som et vanlig lån

Likviditetslån fungerer som et vanlig lån. Forskjellen er at Staten garanterer for 90 prosent av beløpet og at bedriften dermed får en lavere rente enn om vi skulle ha gitt et slikt lån uten garanti.

Betingelser for lånet

Lånet kan ikke være større enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller mer enn 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Det er det minste beløpet av disse to som begrenser størrelsen på lånet. Maks lånebeløp kan uansett ikke bli høyere 50 millioner kroner.

Avdragsfritt fra start

Likviditetslån kan ha inntil 9 måneders avdragsfrihet, og nedbetales over 27 måneder etter det. Maks nedbetalingstid er 3 år.

Hvem kan få likviditetslån?

Låneordningen er forbeholdt eksisterende kunder. I tillegg stiller staten en rekke forutsetninger for at en bedrift skal kunne få likviditetslån med statsgaranti. De viktigste ser du nedenfor:

  • Små og mellomstore bedrifter som får akutt pengemangel på grunn av koronaviruset.

  • Bedriften din må være lønnsom under normale forhold. I søknaden må du kunne vise til at minst halvparten av aksjekapitalen/bokført egenkapital var opprettholdt ved utgangen av 2019.

  • Lånet gis ikke til bedrifter som hadde økonomiske problemer per 31. desember 2019.

Slik vurderer vi søknaden

Når vi vurderer søknaden gjør vi en helhetsvurdering om bedriften fyller statens vilkår. 

Vi ser vi på utsiktene for bedriften, om resultatene har vært positive tidligere og sannsynligheten for positive resultater også etter koronakrisen. Vi gjør også en vurdering av om bedriften vil ha evne til å betale tilbake lånet innenfor statens frist for tilbakebetaling.

Spørsmål og svar om likviditetslån

Lånet kan bare brukes til å dekke faste kostnader og nødvendige investeringer for å holde hjulene i gang under koronakrisen. Lånet kan også brukes til normal betjening av gjeld du allerede har, men ikke til ekstra nedbetaling av denne gjelden. Det kan komme justeringer fra myndighetene som gir flere føringer for hva lånet kan benyttes til.

Lånet er avdragsfritt inntil 9 måneder. Du betaler deretter avdrag fordelt over inntil 27 måneder. Nedbetalingstiden vil bli tilpasset den enkelte bedrifts behov. Renter betales vanligvis hver måned så lenge du har lånet.

Du kan søke nå og vi vil behandle søknaden som raskt vi bare klarer. Skulle vi ha behov for mer informasjon, tar vi kontakt med deg. 

Foreløpig ut inneværende år, altså til og med 31.12.2020. 

Når du sender inn søknaden må du legge ved:

  • Resultatregnskap og balanse per 31.12.2019. Regnskapet kan også være foreløpig, men da må det merkes tydelig at det er et urevidert regnskap.

  • Likviditetsbudsjett (likviditetsplan) som viser bedriftens behov for tilførsel av likviditet for kommende periode.