Næringsbygg-forsikring

Forsikring av næringsbygg kan skreddersys for bygninger hvor det drives næringsvirksomhet.

Passer både for større bygninger som kontor og varehus, og mindre bygninger som klubbhus og forretningsbygg.
Du får hjelp 24 timer i døgnet hvis det skulle skje en skade.
Hjelp av profesjonelle håndverkere, vi har kun avtale med de beste.

Hva dekker næringsbygg-forsikringen?

Du kan velge mellom standard og topp næringsbyggforsikring, og legge til ekstra dekninger hvis du trenger det.

Standardforsikring

Denne forsikringen dekker:

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Tyveri og hærverkskader
 • Naturskader (blant annet skred, storm og flom)
 • Huseieransvar - erstatningsansvar som eier av bygget må betale
 • Yrkesskade ulønnet arbeidskraft (erstatningsansvar som følge av lov om yrkesskadeforsikring for ulønnet person)

Toppforsikring

I tillegg til alt som er inkludert i standardforsikringen, dekker toppforsikringen også dette:

 • Skade på maskiner i bygningen
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Tap av verdipapirer
 • Manglende vann- eller gassforsyning etter en skade

Tilleggsforsikringer

Begge forsikringene kan utvides med valgfrie tilleggsforsikringer:

 • Brannforsikring på bygninger av enkel konstruksjon som for eksempel uthus, skur og garasje.
 • Hvis husleien ikke blir betalt
 • Rivning/rydding
 • Offentlig påbud
 • Kunstnerisk utsmykning utover det som dekkes av toppforsikringen

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?