Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen består av 16 selvstendige banker som samarbeider om felles platform og merkenavn: SpareBank 1.

Våre verdier

NÆR og DYKTIG


Organiseringen av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene.


SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 6 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene, som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder.

Et av selskapene utvikler og leverer produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. 

Datterselskaper

SpareBank 1 Forsikring AS
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
SpareBank 1 Gruppen Finans AS
Conecto AS
SpareBank 1 Medlemskort AS
(SpareBank 1 Gruppen eier 51%, LO eier 49%)

Disse eier selskapet

SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 %)
SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %)
SpareBank 1 SMN (19,5 %)
Sparebanken Hedmark (11 %)
Samarbeidende Sparebanker AS  (19,5 %)
Bank 1 Oslo Akershus AS (1,4 %)
LO/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %).


SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA leverer forretningsplatformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler.

Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn:  SpareBank 1.

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS

Disse eier selskapet

SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74%)
SpareBank 1 SMN (17,74%)
SpareBank 1 Nord-Norge (17,74%)
Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74%)
Sparebanken Hedmark (11,3%)
SpareBank 1 Gruppen AS (10%)
Bank 1 Oslo Akershus AS (7,74%)


SpareBank 1-bankene eier disse selskapene direkte

Bank 1 Oslo Akershus AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH)