Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen består av 14 selvstendige banker som samarbeider om felles platform og merkenavn.


Våre verdier

NÆR og DYKTIGOrganisering av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene.

SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 7 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene, som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Et av selskapene utvikler og leverer produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

Datterselskaper

SpareBank 1 Forsikring AS
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
SpareBank 1 Factoring AS
SpareBank 1 Portefølje AS
SpareBank 1 Spleis AS
Connecto AS
LOfavør AS
(SpareBank 1 Gruppen eier 51%, LO eier 49%)

Disse eier selskapet

SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 %)
SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %)
SpareBank 1 SMN (19,5 %)
Samarbeidende Sparebanker AS  (19,5 %)
SpareBank 1 Østlandet (12,4 %)
LO/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %)

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA leverer forretningsplatformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler.Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn:  SpareBank 1.

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Disse eier selskapet

SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74%)
SpareBank 1 SMN (17,74%)
SpareBank 1 Nord-Norge (17,74%)
Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74%)
SpareBank 1 Østlandet  (19,04%)
SpareBank 1 Gruppen AS (10%)

SpareBank 1-bankene
SpareBank 1-bankene eier disse selskapene direkte.


BN Bank ASA
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SpareBank 1 Mobilbetaling AS