Samfunnsansvar

Her kan du lese om SpareBank 1 Gruppens samfunnsansvar.
Vil du lese om samfunnsansvaret eller samfunnsengasjementet til en av våre 14 banker, kan du velge bank nedenfor.


SpareBank 1 Gruppens samfunnsansvar

Verden opplever store utfordringer knyttet til bærekraft. FNs bærekraftsmål definerer retningen verden må ta. Som følge av dette er rammebetingelsene for næringslivet i ferd med å endres. For finansaktører er det forretningsmessig risiko knyttet til klimaendringer, men det er også muligheter forbundet med å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Bygger på sparebankenes grunnfilosofi

SpareBank 1 Gruppens bidrag knyttet til bærekraft bygger på grunnfilosofien til sparebankene som lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. Gruppen jobber for å redusere sitt miljøfotavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling blant annet gjennom produktutvikling, felles innkjøp og selve driften av datterselskapene. Se datterselskapenes årsrapporter.
 

Se SpareBank 1 Gruppens energi- og klimaregnskap for 2019.

Dette er vi opptatt av