Ansvarlig forvaltning

SpareBank 1 Forsikring mener det er en nær sammenheng mellom langsiktig verdiskapning, ansvarlig drift og god eierstyring. Derfor har vi tro på at integrerte bærekraftsvurderinger bidrar til at våre kunder får en god risikojustert avkastning.


Som en ansvarlig investor ønsker SpareBank 1 Forsikring også å bidra til kunnskapsdeling og utvikling av fagområdet. Vi er derfor medlem av Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer), som er en uavhengig forening for forvaltere, kapitaleiere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for temaet.