Bærekraft i SpareBank 1 Forsikring

For oss handler bærekraft om kundens sikkerhet og virksomhetens egen langsiktighet. Som forsikrings- og pensjonsleverandør trygger vi kundenes fremtidige økonomi, deres liv og eiendeler.

Vil du lese om bærekraftsarbeid i en av bankene våre, kan du velge bank her.


Ansvarlig samfunnsaktør

Vår oppgave er å skape avkastning for kundene og levere forsikringstjenester på en måte som sikrer livskraftige lokalsamfunn – i dag og i fremtiden. For å få til det må bærekraftsperspektivet løftes ytterligere i innovasjonsprosesser og forretningsdrift. 

Hjerteikon

«Vi har et bankende hjerte

for trygge og livskraftige lokalsamfunn»

 

Bærekraftsløft på syv områder

Vi jobber systematisk med bærekraft, blant annet med grunnlag i en vesentlighetsanalyse og bred involvering. Selskapet har bærekraft som eget fagområde i virksomhetsstyring. Vi legger vekt på tiltak og fremdrift innenfor disse syv områdene.

1. Tilby kunden riktige produkter
2. Forebygge skader på liv og eiendom
3. Agere aktivt på klimaendringer
4. Bærekraftige investeringer
5. Ivareta personvern
6. Dyrke mangfold på arbeidsplassen
7. Sikre grønn drift


Prioriteringer frem mot 2020

De syv hovedområdene favner bredt, og derfor har vi prioritert ti tiltak.

Hjelpe kunden

  • Tilby grønne forsikringsløsninger med insentiver til å forebygge skader og leve bærekraftig
  • Integrere bærekraft i utvikling av produkter og tjenester
  • Bruke smartforsikringer til å styrke bærekraft og forebygging

 

Innkjøp og investeringer

  • Videreutvikle bærekraft i investering og forvaltning
  • Søke bærekraftige løsninger i rehabilitering og gjenoppbygging
Grønt boliglån

I eget hus

  • Bruke miljøkriterier aktivt i interninnkjøp og ansattgoder
  • Fremme og synliggjøre kjønnsbalansen på ledernivå
  • Rekruttere utradisjonelt
  • Utvikle opplæringsprogram på bærekraft
  • Ivareta og være en tydelig stemme for personvern

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål (SDG – Sustainable Developement Goals) definerer retning verden må ta og hva som ligger i et grønt skifte. SpareBank 1 Forsikring vil bidra til at FN-målene blir nådd.

Gjennom vår virksomhet har vi effekt på mennesker, miljø og samfunn. Vi vil redusere vårt eget miljøfotavtrykk, og samtidig bidra positiv gjennom produktene våre og veiledning av kunden i bærekraftig retning.

SpareBank 1 Forsikring har identifisert 4 av FNs 17 bærekraftsmål hvor vi ser at vi kan bidra best. Utvalget dekker både miljø og samfunn, og bygger opp under vår visjon.

Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål 11 – Bærekraftige byer og samfunn
Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Mål 12 – Ansvarligforbruk og produksjon
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Mål 13 – Stoppe klimaendringer
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
 

Spinn

Gjennom smart bilforsikring veileder vi kundene våre til bærekraftig atferd. I Spinn-appen (lenke) får kunden opp sin miljøscore basert på egen kjøring. På den måten kan kunden korrigere kjøringen, og redusere eget miljøfotavtrykk. Tomgangskjøring og korte turer gir for eksempel dårligere miljøscore.

Forsikringsoppgjør

I forbindelse med forsikringsoppgjør skal vi bidra til mer bærekraftige løsninger ved gjenoppbygging etter skader. Fra 2017 etterspør vi bærekraft i anbudskonkurranser, før vi inngår innkjøpsavtaler. 

Reise til jobb og møter

Vi har installert flere nye ladeplasser for elbil, og kjøpt inn elsykler for eksterne møter i arbeidstiden. Garderober og sykkelparkering for ansatte er også utbedret.


Initiativer og samarbeid

SpareBank 1-alliansen etablerte i 2017 et internt fagnettverk med bærekraftsansvarlige i alliansens banker og SpareBank 1 Forsikring. Nettverket skal støtte opp om et bærekraftsløft hos selskapene gjennom kompetansedeling og erfaringsutveksling.

SpareBank 1 Forsikring deltar i Norge 203040-koalisjonen, hvor norske næringslivsaktører går sammen for å bidra til at Norge skal nå sine klimaforpliktelser.

I 2018 inngikk SpareBank 1 Forsikring en strategisk samarbeidsavtale med ZERO (Zero Emission Resource Organisation). Avtalen omfatter kompetansedeling, faglig sparring og annet samarbeid på fagområder med sammenfallende interesser.

SpareBank 1 Forsikring sponset også Zero-konferansen for 2017. Dette er en av Nord-Europas viktigste møteplasser for beslutningstakere fra politikk og næringsliv som er opptatt av klima, energi og grønn vekst.

SpareBank 1 Gruppen inngikk i 2017 en avtale med Global Opportunity Explorer (GOE), et initiativ etablert av UN Global Compact, DNV GL og Sustainia. Målet med avtalen var læring og formidling av vår teknologiske kompetanse og teknologioptimistiske tilnærming.