Modhi Finance AS

Modhi Finance AS (tidl. SpareBank 1 Portefølje AS) er eiet av SpareBank 1 Gruppen og har konsesjon som finansieringsforetak.

 

Selskapet kjøper og forvalter porteføljer av misligholdte lån og kreditter fra både kreditorer med finansfordringer og kreditorer med fakturafordringer. Modhi Finance AS kjøper i hovedsak gjeldsporteføljer i Norge, men har også aktiviteter mot et nordisk marked.

Innfordringstjenestene i Norge leveres av inkassoselskapet Modhi Collect AS (tidl. Confide AS) som er 100% eiet av Modhi Finance. Porteføljene i Finland og Sverige innfordres av samarbeidende inkassoleverandører, henholdsvis Intrum og Kredithanterarna/Collectia.

 

Personvern for representanter hos kjøper eller selger av porteføljer

Personvern for skyldnere

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Sjølyst plass 3, 0278 Oslo

Postadresse:
Modhi Finance AS
Postboks 253 Skøyen
0213 Oslo

E-post: post.finance@modhi.no

Organisasjonsnummer: 919 628 103