Fremtind etablerer nytt livsforsikringsselskap

1. januar 2019 slo vi sammen skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB til et nytt selskap (Fremtind Forsikring AS). Nå står personforsikring for tur. Navnet på det nye selskapet er Fremtind Livsforsikring AS. Alle personforsikringer fra DNB og SpareBank 1 blir nå samlet i det nye selskapet.

Sammenslåingen gjelder kun forsikringsselskapene og ikke bankene.


Hva betyr dette for deg?

Du kan ta det helt med ro. Inntil videre blir det ingen endring på dine forsikringer. Samme pris og med samme vilkår som før. Det du vil merke er at avsender på fakturaen og avtaledokumentene dine nå vil være Fremtind.

Du trenger ikke gjøre noe, og du finner fortsatt forsikringene dine i nettbank, mobilbank og kundeportal. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene du har brukt tidligere. Trenger du å snakke med en rådgiver, treffer du oss fortsatt i lokalbanken. 

SpareBank 1-bankene og DNB vil ikke dele personopplysninger seg imellom og skal fortsatt etterleve godt personvern.Det formelle rundt nytt livsforsikringsselskap

Det nye selskapet vil få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere ut med bedre forsikringer tilpasset deg og dine behov.


Har du personforsikringer vil disse bli flyttet til Fremtind Livsforsikring AS, som er heleid datterselskap av Fremtind Forsikring AS.

Alt skjer automatisk, og du trenger ikke gjøre noe selv. Og husk - du vil fortsatt være kunde i SpareBank 1, som ivaretar den daglige oppfølgingen av deg og ditt kundeforhold.

Etablering av Fremtind Livsforsikring AS er godkjent av Konkurransetilsynet og Finanstilsynet.

For flere spørsmål og svar les mer her


SpareBank 1 Forsikring AS blir videreført som et rendyrket pensjonsselskap

 • 1. januar 2019 ble skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB slått sammen til Fremtind Forsikring AS.
 • 1. januar 2020 flyttes personforsikringene til Fremtind Livsforsikring AS.
 • SpareBank 1 Forsikring AS rendyrkes som pensjonsselskap for å styrke vår posisjon på pensjon.

Om etableringen

 • Alle personrisikoprodukter du har hatt hos SpareBank 1 Forsikring, vil flyttes over til nytt selskap:

  Forsikringer for privatpersoner: Livsforsikring, Uførepensjon, Uførekapital, Barneforsikring (alle varianter), Kritisk sykdom, Behandlingsforsikring, Ulykkesforsikring, Uførepensjon til barn, Uførekapital til barn, Betalingsforsikring bil- og forbrukslån.

  Forsikringer for foreninger: Foreningsgruppeliv, Død, Uføreforsikring, Uføreforsikring med forskuttering, Kritisk sykdom, Betalingsfritak, Grunnforsikring, Fagforbundets Stønadskasse, Helkunde, Fortsettelsesforsikring forening.

  Bedriftsforsikringer: Personalgruppeliv, Død, Uføreforsikring, Fortsettelsesforsikring personal.

  Skadeforsikringene dine er allerede flyttet over til morselskapet Fremtind Forsikring AS. Dette gjelder for eksempel bilforsikring, husforsikring, innboforsikring og reiseforsikring osv. 

  Det vil si at nå vil Fremtind tilby alle typer skade- og personforsikringer til privatkunder og bedriftskunder.

 • Nei, SpareBank 1 forsvinner ikke. Det er kun forsikringene dine som nå blir samlet i Fremtind. 

 • Det skjer ingen endring med pensjonsavtalen. Disse vil fortsatt ligge hos SpareBank 1 Forsikring.

 • Nei, det er kun forsikringene dine som blir samlet i Fremtind.

 • Navnet på det nye selskapet er Fremtind Livsforsikring AS, heleid av Fremtind Forsikring AS.

Hva skjer med prisen på forsikringene?

 • Vi skal sikre at du får gode forsikringsprodukter til konkurransedyktige priser. I løpet av 2020 skal SpareBank 1 og DNB tilby de samme forsikringsproduktene. I dag er ikke alle produktene like hos Sparebank 1 og DNB - det kan for eksempel være forskjeller i hva forsikringene omfatter og dermed hvilken pris de har. Vi vil harmonisere disse forsikringsproduktene og det kan påvirke prisen, opp eller ned. Eventuelle endringer vil selvsagt skje i tråd med lovverket, og vi skal sørge for at du blir ivaretatt på en best mulig måte. 

 • Med sammenslåingen skal vi tilby forsikringer som er enda bedre tilpasset deg og dine behov. Eksempler på dette er flere smarte forsikringer og tjenester som bidrar til en enklere og tryggere hverdag. Vi skal gjøre det enkelt for deg å holde oversikt over kundeforholdet ditt og gjøre endringer når du har behov for det. Du skal kunne melde skade og få oppgjør på en rask og effektiv måte, både digitalt eller om du trenger det, ved å snakke med oss. 

Hva skjer med mitt kundeforhold?

 • Du vil fortsatt være forsikringskunde i SpareBank 1, på samme måte som forsikringskunder i DNB fortsatt vil være det.

 • Ja - forsikringene dine blir automatisk flyttet til det nye selskapet, og du trenger ikke gjøre noe selv. Og husk - du vil fortsatt være kunde i SpareBank 1, som ivaretar den daglige oppfølgingen av deg og ditt kundeforhold. 

 • Nei, det slipper du.

 • Du vil etter 01.01.2020 motta faktura fra Fremtind Livsforsikring AS for de forsikringer som nå flyttes til det nye selskapet. Produkt, priser og betingelser er som før.

 • Du vil fortsatt være både bank- og forsikringskunde hos SpareBank 1. Du trenger ikke å foreta deg noe aktivt selv, og vårt mål er å tilby deg enda bedre forsikringer til konkurransedyktige priser.

 • Ditt kundeforhold ivaretas av den SpareBank 1-banken du har forsikringen hos. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene som tidligere. For øvrig kan det være smart å samle bank og forsikring på et sted. Det vil ofte lønne seg og gjøre det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester.

Jeg er medlem av et forbund

 • Ditt kundeforhold til SpareBank 1 gjennom LOfavør blir som før.

 • Det skjer ikke noe med dine LOfavør-forsikringer og ditt kundeforhold til SpareBank 1 gjennom LOfavør blir som før. 

Mine data og personlige opplysninger

 • Du vil fortsatt være forsikringskunde i SpareBank 1 og bli betjent av din SpareBank 1-bank, på linje med at DNB sine kunder blir betjent av DNB. Rent formelt er det det nye selskapet som vil ha avtaleforholdet med deg, men du forholder deg som tidligere til din SpareBank 1-bank.

 • Du eier selv dine egne kundeopplysninger og kan når som helst be om innsikt i hvilke data vi har om deg, hvordan de brukes og få de oversendt. Det nye selskapet vil ikke bruke data på en annen måte enn det som er beskrevet i vilkår og samtykkene du som kunde signerer eller aksepterer.

  Rent formelt er det det nye selskapet som har ansvaret for dine kundedata. Samtidig er dine kundedata tilknyttet din SpareBank 1-bank, som gjennomfører den daglige oppfølgingen av ditt kundeforhold. DNB vil ikke få tilgang til dine personlige kundedata i SpareBank 1.

  Alle forsikringsselskap plikter å lagre kundedata, også en periode etter at du har avsluttet en forsikring. Dette handler om sikkerhet, både for deg og for selskapene.

 • Det er ikke alt som krever ditt samtykke. Ved denne type overføring til et nytt selskap er det ikke nødvendig at du gir et nytt samtykke, men vi plikter derimot å fortelle deg at ansvaret for å levere forsikringer til deg er overført til det nye selskapet.

 • Selskapet vil bruke kundeopplysninger til flere formål, som å fastsette pris på forsikring og å gjennomføre forsikringsoppgjør. Det nye selskapet vil bruke data til å forbedre kundeopplevelsen, øke tryggheten til våre kunder og følge med på utviklingen innenfor risiko og hvordan skader oppstår. Vi vil også anonymisere og såkalt aggregere data (sammenstilt informasjon fra større kundegrupper fra begge banker – for eksempel alle i Nord-Norge, eller alle gutter mellom 18 og 30 år) som blir delt mellom de respektive bankene, samt brukt i kommunikasjonstiltak.  

  Vi vil ikke bruke data på en annen måte enn det som er beskrevet i vilkår og samtykkene du som kunde signerer eller aksepterer.

 • Nei, dine personlige kundeopplysninger blir ikke delt med DNB. Kundenes personopplysninger, fra henholdsvis SpareBank 1 og DNB, vil bli holdt adskilt slik at hverken SpareBank 1 eller DNB har innsikt i personlige kundeopplysninger fra hverandre.

  Noe kundeinformasjon kan bli anonymisert og såkalt aggregert (at en sammenstiller informasjon fra større kundegrupper fra begge banker – for eksempel alle i Nord-Norge, eller alle gutter mellom 18 og 30 år) og delt mellom de respektive bankene, samt brukt i kommunikasjonstiltak.


Pensjon

 • Du vil fortsatt være både pensjon- og forsikringskunde hos SpareBank 1. Endringen for deg er at Fremtind vil stå som leverandør av forsikringene gjennom SpareBank 1. Du trenger ikke å foreta deg noe aktivt selv.

 • Ditt kundeforhold vil bli ivaretatt av SpareBank1 som før og du kommer til å merke minimalt til denne endringen.

Hva er viktig for meg som er bedriftskunde?

 • Ja, akkurat den samme informasjonen gjelder for deg som bedriftskunde og dine ansatte.

  Inntil videre blir det ingen endringer på bedriftens- eller ansattes forsikringer eller pensjonsavtaler. Samme pris og samme vilkår. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene du har brukt tidligere.

  Dere kan fortsatt logge inn på samme måte som i dag.