Bil, ikon

Årsavgift blir Trafikkforsikringsavgift

I 2018 blir årsavgiften omdøpt til Trafikkforsikringsavgift til staten. Det er forsikrings­selskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgift til staten

Det er regjeringen som har bedt forsikringsselskapene om å fakturere årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen, for å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader.

Trafikkforsikringsavgiften vil stå som en egen linje på forsikringsavtalen din slik at du ser hva du betaler i forsikringspris og hva som er avgift til staten.

Er du kunde i SpareBank 1 får du dette på fakturaen din i slutten av 2017.

Hva betyr endringen for deg?

Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten.

Omleggingen vil gi deg større fleksibilitet. I dag betaler du årsavgiften i en stor sum én gang i året. Trafikkforsikringsavgift blir fordelt på samme måte som betalingen av forsikringen din. Har du fordelt forsikringen på 12 måneder, vil også avgiften fordeles månedlig. 

Har du satt en beløpsgrense på AvtaleGiroen din? Husk å endre denne til det nye beløpet slik at betalingen kan trekkes som før. Se hvordan du gjør det her.


Hva lurer andre på?

Hva er Trafikkforsikringsavgift?

  • Trafikkforsikringsavgift er en avgift til staten. Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn Trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkforsikringsavgift kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg.

  • Ansvarsforsikring er den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy.

  • Bil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor og lignende.

Hva skjer hvis...

  • For kjøretøy som veier 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale Trafikkforsikringsavgift til oss for slike kjøretøy.

  • Trafikkforsikringsavgift skal betales samtidig som du betaler forsikring på de kjøretøyene du eier. Har du en felles faktura for alle kjøretøyene du eier, betales Trafikkforsikringsavgift samtidig for disse kjøretøyene.

  • Når du selger kjøretøyet, trenger du ikke lenger forsikring. Du må derfor si opp forsikringen dagen etter kjøretøyet er solgt. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale Trafikkforsikringsavgift. Merk deg at: Ny eier må tegne forsikring og betale Trafikkforsikringsavgift til sitt forsikringsselskap for resten av året.

  • Dersom du har avregistrert kjøretøyet og har levert skiltene til Statens vegvesen, trenger du ikke å betale ansvarsforsikring for kjøretøyet. Hvis du har avsluttet ansvarsforsikringen, skal du heller ikke betale Trafikkforsikringsavgift.

  • Du skal verken betale forsikring eller Trafikkforsikringsavgift etter at du har vraket kjøretøyet. Viktig: For at du skal slippe forsikrings- og Trafikkforsikringsavgift-krav, må du gi beskjed til Statens vegvesen og levere skiltene. 

  • Når du har meldt et kjøretøy stjålet til politiet skal du ikke betale forsikring, frem til kjøretøyet eventuelt blir funnet igjen. Siden forsikringen opphører ved tyveri og forsikringsselskapet ditt overtar ansvaret, skal du heller ikke betale Trafikkforsikringsavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

  • Dersom du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, og si opp ansvarsforsikringen. Da skal du heller ikke betale Trafikkforsikringsavgift.

Om betaling

Bytte forsikringsselskap?