Dekker husforsikringen min vannlekkasje fra tak?

Det kommer an på hva som har gjort at det lekker fra taket. Husforsikringen din skal dekke det som skjer plutselig og tilfeldig. Hvis for eksempel taket ditt sakte, men sikkert blir ødelagt fordi du ikke vedlikeholder det, er det en skade som skjer over tid. Da dekkes den heller ikke av forsikringen.

For å være dekket mot følgeskader som kommer av tak (inntil 50 år gammelt) som ikke er tett, må du ha topp husforsikringen.