• For å sikre deg mot skader som kommer av tak som ikke er tett, må du kjøpe toppforsikringen på hus.