• Rettshjelpforsikring er en refusjonsordning som omfatter utgifter til advokat, sakkyndig bistand, vitner og/eller rettsgebyrer når du er part i en tvist. 

    Les mer om rettshjelpforsikring