• Avtalevilkår og informasjon om behandlingen av dine personopplysninger ved bruk av BankID er beskrevet i avtalevilkårene for personbankID, punkt 7.