• For å forenkle overgangen til aksjesparekonto ønsker man å opprette en ”fredningsperiode”. Det betyr at det vil bli mulig å overføre aksjer og fondsandeler til aksjesparekontoen uten å måtte betale skatt. Denne perioden varer frem til 01.12.2019.