• For å forenkle overgangen til aksjesparekonto ønsker man å opprette en ”fredningsperiode”. Det betyr at det vil bli mulig å overføre aksjer og fondsandeler til aksjesparekontoen uten å måtte betale skatt. Denne perioden varer til 1. desember 2018.

    Tidsfrister for flytting

    Gjennom 2018 har det vært mulig å flytte aksjer og aksjefond til aksjesparekonto uten å betale skatt på gevinsten. Stortinget har nå vedtatt at ordningen forlenges ut 2019.