• Restbeløpet etter medlemmer som er døde, fordeles på gjenlevende medlemmer i pensjonsordningen. Dette kalles dødelighetsarv (ekstern lenke).