• Alle ansatte over 18 år, med en arbeidstid som utgjør minst 20 %, er med i pensjonsordningen. Nyansatte meldes inn i pensjonsordningen fra ansettelsestidspunktet.