• Første innskudd fra arbeidsgiveren din investeres alltid i Alderstilpasset portefølje. Dette investeringsvalget består av 100 % aksjefond fram til fylte 40 år, for deretter gradvis å bli erstattet av rentefond fram til fylte 67 år, hvor aksjefondsandelen er redusert til 20 %. Du kan når som helst bytte investeringsvalg ved å logge inn til "Min pensjon". Dette koster ingenting.

    Her kan du også følge sammensetningen og avkastningen på våre investeringsvalg.