Meld skade på kjøretøy med bilabonnement

Hva har skjedd?