SpareBank 1 Konservativ 20

SpareBank 1 Konservativ 20 er et kombinasjonsfond som passer for deg som ønsker lavere risiko enn ren aksjefondssparing.

20 % aksjefond
80 % rentefond

SpareBank 1 Konservativ 20 er et aktivt forvaltet fond som plasserer omtrent 20 prosent i ODIN Aksje og 80 prosent i ODIN Rente. Fordi fondet består av så høy andel rentefond, blir også gevinsten på aksjedelen beskattet som rentefond – noe som er gunstigere for deg. Utbyttet ditt reinvesteres i nye fondsandeler.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer