Leie leilighet

Det går ofte litt fort i svingen, når du skal finne en leilighet. Så hva må du huske på i farten?

  • Skriv en husleiekontrakt, og sjekk kontrakten grundig før du skriver under.
  • Ikke mist ditt depositum! Sørg for at det blir betalt inn på en egen depositumkonto.
  • Sjekk leiligheten for feil og mangler før du flytter inn.
  • Se hva du kan gjøre om dere blir uenige.

Hva er et depositum?

Et depositum er utleierens sikkerhet for at leiligheten ikke blir rasert, og at du faktisk betaler husleien. Når du flytter ut skal leiligheten være i så god stand at neste leietaker ønsker å flytte inn.

Uansett hvor forsiktige vi er så trengs det typisk en vask, og kanskje til og med litt malingsflekking. Depositumet er derfor også utleierens garanti for å kunne finne en ny leietaker uten tap.

Hvor stort kan et depositum være?

Det er ganske vanlig med et depositum på tre ganger husleien, men utleier kan forlange opptil seks ganger husleien. Det kan bli en ganske stor sum penger som du helst vil se igjen. Derfor bør du stille krav til utleieren om at pengene blir satt på en egen depositumskonto.


Ikke mist ditt depositum!

Om depositumet bare overføres til eiers private konto risikerer du at pengene forsvinner - og det blir desto vanskeligere å få pengene tilbake om dere blir uenige. I tillegg har du krav på rentene som oppbygges i perioden.

Derfor skal depositum i følge husleielovens paragraf settes inn på en egen depositumskonto, der pengene står utilgjengelig for begge parter frem til oppgjør. 


Sjekk § 5-3. om vedlikehold

Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.

Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr.
Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.

Sjekk dette i leiekontrakten

  • Er kontrakten tidsbestemt?
  • Hvor lang oppsigelsestid har du?
  • Hva kreves for å få ditt depositum tilbake?
  • Hvem betaler om vaskemaskinen slutter å virke?

Forbrukerrådets leiekontrakt er et bra utgangspunkt for både leietaker og utleier. Dere kan eventuelt rette kontrakten til slik at den passer til akkurat deres forhold - men sørg i så fall for at begge parter får en versjon av den rettede kontrakt.


Slik får du mest mulig tilbake av ditt depositum

Sjekk boligen for skader
Før du flytter inn er det viktig at du tar en runde og sjekker for skader. Lever en liste med oversikt over feil og mangler til utleier eller gå gjennom boligen sammen - da slipper du å få skylden for gamle skader når du flytter ut.

Få tilbake depositumet
Eventuelle skader på boligen må dekkes av depositumet, dette gjelder også ved for dårlig rengjøring. Dersom du har overholdt leieavtalen skal depositumet betales tilbake så snart leietiden er slutt.

Hva hvis dere ikke blir enige?
Det er typisk ved overlevering og skader, at det kan oppstå en del uenighet. Er pengene satt inn på en depositumskonto er du sikret at ting går riktig for seg. Da må du godkjenne at utleier skal få et bestemt beløp, før utleier faktisk får pengene. Du har 5 uker på å klage til Forliksrådet eller Husleieutvalget ved uenighet.


Mangler du penger til depositum?

Depositum kan være opptil seks ganger husleien, så det kan fort bli mye penger. Med depositumslån får du litt ekstra tid til å betale depositumet.

Gjør utleier krav på noe av depositumet når du flytter ut, trekkes det fra depositumskontoen - hvis du er enig i kravet. Resten av depositumet får du tilbake, slik at du har en god start til neste bolig.