Lån og finansiering

 

Lån til langsiktige investeringer

Skal du gjøre en større investeringer som først vil kaste av seg om noen år?

Nedbetalingslån

 • Serielån eller annuitetslån, avhengig av dere behov.
 • Lån med flytende rente eller lån med rentesikring – eller en kombinasjon av disse.
 • Nedbetalingstiden vil ofte henge sammen med hva du investerer i.

Byggelån

 • Utbetales i takt med oppføringen av bygget.
 • Kan omfatte både nybygg og omfattende rehabiliteringer.
 • Byggelånet etableres som en kredittramme, og dere betaler kun renter for benyttet kreditt.

 

Kreditt som gir bedriften bedre likviditet

Går det lang tid fra du har kostnader til du får betalt for varene og tjenestene du selger?

Driftskreditt/kassekreditt

 • Passer for både små og store bedrifter.
 • En kortsiktig finansiering som gir dere bedre likviditet i perioden fra dere har kostnader til dere mottar betaling fra kundene
 • Kreditten er knyttet til bedriftens driftskonto, og dere betaler kun renter på benyttet kreditt.

Driftskreditt for landbruket

 • En kortsiktig finansering som tar høyde for sesongvariasjoner og produksjonsvariasjoner fra et år til et annet
 • Kreditten er knyttet til brukets driftskonto, og dere betaler kun renter på benyttet kreditt.
 • Kredittrammen er normalt på maks 40 % av omsetning

Factoring

 • Passer for bedrifter som selger på kreditt eller fakturerer etter at varen/tjenesten er levert
 • Factoring betyr at vi gjør faktureringen for dere og dere raskere får pengene inn på konto
 • Du opp til 90% av fakturabeløpet inn på konto samme dag
 • Dere får bedre likviditet, samtidig som dere har full oversikt over innbetalingene

Finansiering av utstyr og kjøretøy

Leasing

 • Leasing betyr at bedriften leier kjøretøy eller utstyr i stedet for å kjøpe det. Dere har full bruksrett, mens banken er den formelle eieren.
 • Leasing gir enkel regnskapsføring og budsjettering, og dere slipper å forskuttere merverdiavgift.
 • Leieperioden er vanligvis mellom 3 og 7 år.
 • Dere velger selv leverandør av utstyret som skal leases.

Trygg bedriften og kundene

Ikon, paraply

Bankgarantier

 • En bankgaranti vil si at banken vil oppfylle en økonomisk forpliktelse, hvis bedriften ikke selv klarer det innen avtalt tid.
 • At bedriften kan stille garanti kan derfor være en styrke i forhandlinger og kan ofte være en forutsetning for å få en kontrakt.
 • Det finnes mange typer garantier, eksempelvis husleiegaranti, løyvegaranti, kontraktsgaranti og betalingsgaranti.