Velg forsikringer til bedriftens ansatte

 • Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring
 • Ytterligere personalforsikringer er goder som gjør bedriften til en attraktiv arbeidsgiver. De utgjør en liten andel av lønnsutgiftene, men kan gjøre en stor forskjell for dine ansatte og deres familie
 • Gi dine ansatte en bedre arbeidshverdag med reiseforsikring og behandlingsforsikring
 • Sikre dine ansattes økonomi og trygghet gjennom ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring

Yrkesskadeforsikring

 • Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter som har ansatte
 • Forsikringen dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i sammenheng med sykdom eller skade som oppstår i arbeidssammenheng.
 • Bedriften kan velge å utvide forsikringens dekning og forsikringsbeløpet utover det som er lovpålagt
Forsikringer som gjør dere til en mer attraktiv arbeidsgiver

Trygg dine ansatte og gi dem en bedre arbeidshverdag

Behandlingsforsikring

 • Dine ansatte får trygg og rask hjelp hvis de blir syke eller skadet
 • Bedriften får sine ansatte raskere tilbake i jobb
 • Bedriften kan velge mellom to forskjellige dekninger, Basis eller Bonus

Les mer om behandlingsforsikring

Reiseforsikring

 • Om du har ansatte som reiser mye i jobben, er det lurt å ha en reiseforsikring
 • Avbestillingsforsikring er inkludert
 • Forsikringen gjelder hele året - over hele verden
 • Bedriften kan velge å utvide dekningen til å gjelde fritidsreiser med familien

Les mer om reiseforsikring

Ulykkesforsikring

 • Ulykkesforsikringen gir dine ansatte erstatning ved ulykker som skjer i fritiden, og kommer altså i tillegg til yrkesskadeforsikring
 • Ulykkesforsikringen dekker behandlingsutgifter.
 • Bedriften kan velge å utvide forsikringen så den dekker den ansattes ektefelle/samboer og barn

Les mer om ulykkesforsikring 

Gruppelivsforsikring

 • En gruppelivsforsikring sikrer familien økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
 • Gruppelivsforsikringen gjør at bedriften kan vise at de bryr seg om sine ansatte og deres nærmeste, samtidig som det gir en skattefordel for bedriften
 • Bedriften kan velge å utvide hva gruppelivsforsikringen skal dekke

Les mer om gruppelivsforsikring