Velg pensjonsordning til din bedrift

 • De fleste bedrifter er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Det er det som kalles obligatorisk tjenestepensjon, ofte forkortet til OTP.
 • En god pensjonsordning er et konkurransefortrinn i kampen om de beste ansatte. En tusenlapp i økt pensjonssparing vil som regel bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn for den ansatte.
 • Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparingen. Bedriften kan spare mer enn det som er lovpålagt og få fullt skattefradrag for dette
 • Selvstendig næringsdrivende kan også spare til pensjon, selv om det ikke er lovpålagt. Du kan få skattefradrag for inntil 50 % av sparebeløpet.

Hvem må ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

 • I utgangspunktet skal alle bedrifter med ansatte tilby OTP.
 • Hvis eneste ansatt også er eier av bedriften, trenger du ikke tilby OTP.
 • Du må tilby OTP hvis bedriften har én ansatt (i tillegg til eier) i minst 75 % stilling. 
 • Hvis bedriften kun har deltidsansatte må du tilby OTP hvis de jobber mer enn to årsverk til sammen.
 • Alle ansatte over 20 år som jobber minimum 20 % stilling skal være med i ordningen.

Tre typer pensjonsordninger

 

Innskuddspensjon

 • Den vanligste formen for pensjonssparing
 • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon
 • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
 • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å forvalte pensjonen sin

 

Hybridpensjon

 • Passer for bedrifter som i dag har ytelsespensjon.
 • Sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
 • Pensjonsutbetalingen kan vare hele livet.

 

Ytelsespensjon

 • SpareBank 1 tilbyr ikke lenger Ytelsespensjon.
 • Vanlig ordning for offentlig ansatte, men blir lite brukt i private virksomheter.
 • Den ansatte en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon.