Viktig informasjon om ny uførepensjon

På grunn av endringer i folketrygden endrer myndighetene nå regelverket for uførepensjon, og SpareBank 1 tilpasser seg til de nye reglene i 2016. 


 

Hva er endret i folketrygden?

- Uførepensjon endret navn til uføretrygd i 2015.
- Økt skatt på utbetaling av uføretrygd.
- Utbetalingene til varige uføre ble tilnærmet likt utbetalingene til midlertidige uføre (arbeidsavklaringspenger). 


Hva er de nye reglene for uførepensjon tilknyttet innskuddspensjon?

Uførepensjonen kan nå være inntil 3 % av lønn opp til 12 G (G er grunnbeløpet i folketrygden, for tiden 90.068 kroner).

Valgfrie tillegg:
- Tillegg på inntil 25 % av G (maksimalt tilsvarende 6 % av lønn opp til 12 G).
- Tillegg for ansatte med lønn over 6 G på inntil 66 % av lønn mellom 6 G og 12 G.

Det vil ikke lenger være reduksjon i uførepensjonen for de som er ansatt etter at de fylte 37 år. Fripoliser fra tidligere pensjonsavtaler vil bli trukket fra uførepensjonen. 


Hva betyr endringene for dere?

Vi anbefaler generelt ny uførepensjon med høyeste mulige satser, dog forbehold om at bedriftens sammensetning av ansatte (alder, kjønn, lønn mv.) tilsier at dette er riktig løsning, noe som da vil kunne bety:

- 3 % av lønn opp til 12 G.
- Tillegg på 25 % av G (maksimalt tilsvarende 6 % av lønn opp til 12 G).
- Tillegg for ansatte med lønn over 6 G på 66 % av lønn mellom 6 G og 12 G.

Alle pensjonsavtaler med uførepensjon må endres i løpet av 2016.

 

Har dere vurdert å øke sparesatsene på innskuddspensjon? 

Pengene dere sparer på ny uførepensjon kan for eksempel brukes til å tilby enda bedre personalgoder til de ansatte. Da er en økning av sparesatsene på innskuddspensjon et godt alternativ. Du kan enkelt beregne nye sparesatser i Pensjon- og forsikringstjenesten.

 


Ta kontakt med din rådgiver i SpareBank 1 BV hvis du har spørsmål.