Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 BV

Betaling

 • Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale inkl. 1 bruker

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Integrert* per avtale inkl. 1 bruker

  1500,-

  Oppgradering til integrert avtale/automatisk filoverføring (SFTP)

  1500,-

  Månedsavgift Basis**

  150,-

  Månedsavgift Integrert

  300,-

  Månedsavgift per bruker utover 1 bruker**

  40,-

  Månedsavgift per ekstra foretak knyttet til Integrert

  60,-

  Bankavstemming per fil

  Bankavstemming per fil for kunder med produktet Bank+Regnskap

  5,-
  0,-

  Betaling med KID

  1,50

  Betaling med melding, strukturert info

  2,50

  Betaling med melding, fri tekst

  4,50,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Lønnsutbetaling (remittering eller lønnsliste)

  2,-

  Betaling ekspress innland (SWIFT)

  100,-

  Fil via SFTP, per fil

  2,50

  *Integrert avtale: Filoverføring via nettbanken eller via regnskapssystem (SFTP). Flere selskaper i samme nettbankavtale.

  **Gratis for lag og foreninger

 • SEPA betaling: Betaling i EUR innenfor EU/EØS via nettbank

  35,-

  Øvrige betalinger, annen valuta via nettbank

  75,-

  Ordinær overførsel utført manuelt av banken

  350,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger + utenlandske omkostninger

  100,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige eller feil opplysninger tilkommer et tillegg på

  100,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Purring / reklamasjon / endring av betalingsoppdrag

  300,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

 • Inngående betalinger fra utlandet, i EURO

  20,-

  Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta

  80,-

 • Etablering

  1.500,-

  Månedsavgift

  250,-

  Betaling med KID

  3,-

  Betaling med melding, strukturert info

  4,-

  Betaling med melding, fri tekst

  7,50,-

  Betaling uten melding

  4,-

  Lønnsutbetaling

  4,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Igangsette fil avvist i dekningskontroll

  1000,-

  Endre/slette innsendte ikke bokførte oppdrag

  1000,-

  Endre innsendte ikke bokførte transaksjoner

  200,-

  Rebestilling av konteringsdata per fil

  1.000,-

  Rebestilling av Enett sertifikat

  1.500,-

  Kvitteringsliste avviste oppdrag L1002

  10,-

  Kvitteringsliste utførte korreksjoner L1003

  10,-

 • Etablering /endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per konto:

  Innbetaling med KID (OCR)

  75,-

  Komplett Cremul innbetaling via Evry (Format: ISO 20022)*

  75,-

  eGiro innbetaling fra Nets *

  75,-

  Innbetaling Total fra Nets* (Format: ISO 20022)

  75,-

  Innbetaling med KID

  2,25

  Innbetaling uten KID

  3,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

  OCR giro, manuelt registrert KID

  50,-

  OCR Kvitteringsliste

  100,-

  * Dersom tjenestene leveres med både Cremul og OCR innbetalinger belastes begge månedsavgiftene.

 • Etablering/endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Varsling via bank per transaksjon

  5,-

  Egen varsling per transaksjon

  2,-

  SMS varsling per transaksjon

  2,-

  Igangsatt avtalegiro

  5,-

  Sletting av betalingsoppdrag

  7,50

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  25,-

  Reåpning av fil, midlertidig avvist pga feil

  400,-

  Oversikt faste oppdrag

  1.500,-

  Avtalegiro inngåelse av elektronisk avtale

  1.500,-

  Bytte av KID-referanse inkl. test

  3.000,-

 • Etablering / endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Transaksjon med melding

  7,50

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Betalingspåminnelse per transaksjon

  10,-

  Oversikt / slette / stoppe fullmakter per oppdrag

  995,-

  Endring av fullmakter per fullmakt

  300,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) transaksjoner

  200,-

  Manuell registrering av transaksjoner

  300,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) oppdrag

  1.000,-

 • Etablering av avtale

  8.000,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjonspris per faktura

  4,-

  Fakturahotell hos Nets per faktura

  1,-

  Filforsendelse til/fra Nets per fil

  5,-

  Etablering av standard fakturamal

  2.000,-

  Endring av efakturareferanse

  1.500,-

  Etablering av klientavtale

  1.000,-

 • Utstede eFaktura i Nettbank bedrift

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  10,-

  Tillegg for porto og print*

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Motta eFaktura i Nettbank bedrift

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Utstede eFaktura via filforsendelse (integrert i ERP-system)

  Etablering 

  6.000,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Motta eFaktura via filforsendelse (integrert i ERP-system)

  Etablering

  6.000,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Fakturaprint

  Pris på forespørsel

  Arkiv elektronisk faktura i 16 måneder, per faktura

  0,-

  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år eks. mva, faktureres fra Nets, per faktura*

  0,79

  *Belastes av Nets

 • Pris nettbank bedrift basis

  0,- per måned

  Ekstra bruker nettbank bedrift

  0,- per måned (gratis etablering)

  Betalingstransaksjoner

  Gratis innenlands transaksjoner i nettbank

  Rentefordel Sparekonto

  0,25 % høyere rente enn ordinære kunder

 • Nattsafe per pose (kunder med hovedbankforbindelse)

  50,-

  Pris per seddel

  0,14

  Skillemynt i nattsafepose

  12 % av opptalt beløp

  Differanse / feil og mangelfull utfylling av bilag

  100,-

  Valuta i pose

  50,-

  Kvittering per post

  100,-

  Ny/flere innkastnøkkel (første gratis)

  100,-

 • Kjøp utenlandske sedler i minibank for kunder 

  50,-

  Kjøp utenlandske sedler i minibank for ikke-kunder 

  150,-

  Sjekk fra utlandet i NOK trukket på norsk bank

  150,-

 • Veksel per rull for kunder

  3,-

  Veksel per rull for ikke-kunder 

  10,-

 • Oppgjørsbehandling per måned per brukersted

  25,-

  Transaksjonspris

  0,20

 • Betaling eks. porto

  15,-

  Betaling uten mottakers kontonummer

  150,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Retur pga feil eller manglende dekning

  150,-

 • Distribusjon e-melding

  0,-

  Distribusjon kontoutskrift og melding per post

  15,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  25,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Kreditering av utbetalingsanvisning

  75,-

  Betaling av giro manuelt av banken

  75,-

  Tilsendt oblatkvittering

  15,-

  Telegiro betaling med KID

  2,-

  Telegiro betaling med melding

  3,-

  Telefonbank andre tjenester

  4,-

  Endring i lønningsliste

  50,-

  Lønnsoverførseler per lønnsmottaker

  30,-

  Kopi av bilag per stykk

  100,-

  Kopi av kontoutskrift per måned

  100,-

  Bekreftelse på epost

  150,-

  Bankremisse

  60,-

  Revisjonsoppgave

  1.500,-

  Revisjonsoppgave konsern

  inntil 5.000,-

  Bekreftelse av aksjekapital via Altinn

  1.500,-

  Rebestilling av konteringsdata fra Nets per fil

  1.000,-

  Autogiro betaling

  2,-

  Avtalegiro betaling

  2,-

  Innskudd i innskuddsmaskin

  100,-

 • Åpningsprovisjon

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Adviseringsprovisjon, per remburs

  min. 1.000,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager, per aksept

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Akseptprovisjon over 90 dager, per aksept

  fra 0,75 % min. 1.000,-

  Endringsprovisjon, per endring

  min. 1.000,-

 • Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank- og regnskapssystem. Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres i regnskapssystemet.

  Liten

  199,-

  Medium

  299,-

  Stor

  499,-

  Transaksjonspriser i SpareBank 1 Regnskap (alle priser er ekskl. mva)

  EHF, per stk

  3,-

  Fakturatolk, per stk

  3,-

  Utbetalinger, per stk

  1,50

  Innbetalinger, per stk

  0,50

  Lønn, per lønnslipp

  25,-

  Brukere i SpareBank 1 Regnskap
  Ekstra bruker per måned med Liten
  Ekstra bruker per måned med Medium
  Ekstra bruker per måned med Stor

  99,-
  99,-
  199,-

  Timeregistrering, per bruker per mnd

  49,-

  For transaksjonspriser på banktjenester, se i prislisten.

 • KAR spørring via Kundeportal

  Etablering

  1.500,-

  Månedsavgift

  0,-

  Spørring gyldig konto/rett kontoeier per spørring                            

  2,-

  KAR massespørring på fil via SFTP

  Etablering/månedsavgift/spørring

  Etter avtale

  KAR spørring via Web Services

  Etablering/månedsavgift/spørring                                

  Etter avtale

Kort

 • Årspris VISA med / uten legitimasjon
  Ny pris 1. februar

  325,- / 300,-
  375,- / 325,-

  Varekjøp i Norge

  2,50 per kjøp

  VISA varekjøp i Norge og utlandet

  4,- per kjøp

  Uttak i SpareBank 1 minibanker, i bankens åpningstid

  Ny pris fra 1. februar

  0,- per uttak
  10,- per uttak

  Uttak i SpareBank 1 minibanker, utenom bankens åpningstid

  Ny pris fra 1. februar

  5,- per uttak
  10,- per uttak

  Uttak i andre bankers minibanker, hele døgnet

  10,- per uttak

  VISA kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak +  0,5 % av beløp

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2,00 %

  Bestilling av erstatningskort

  1.350,-

  Bestilling av nødkontanter

  950,-

  Egenandel ved reklamasjonssaker

  1.200,- til 12.000,-

  Kontantuttak via Kontanttjenester i butikk               

  10,-

  Kontantinnskudd via Kontanttjenester i butikk    

  75,-

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personlig ansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

Finansiering

 • Termingebyr

  fra 70,-

  Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt.

  Terminutsettelse for lån eller kreditter vil medføre gebyr på:

  fra 2500,-

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfrihet betales kun renter og omkostninger på lånet. Etter en periode med avdragsfrihet øker nedbetalingstiden, mens den månedlige innbetalingen vil være den samme.

  fra 2500,-
  Fra 16. mars 2020 inntil videre: 0,-

 • Kassekreditt - Årlige fornyelsesomkostninger

  0,1% av bevilget beløp, minimum kr 1.500,-

Drifts- og plasseringskonti

 • Uansett saldo

  0,00 %

  Rentebetingelsene gjelder også ved positiv saldo på kassekreditt og driftskreditt.

 • Uansett saldo

  0,40 %

  12 gebyrfrie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet.

 • Inntil 1.000.000 kroner

  0,10 %

  Over 1.000.000 kroner

  0,65 %

  Renten gjelder fra første krone. Minsteinnskudd er 1.000.000 kroner. Kapitalen står på sperret konto. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Det er ikke mulig å ta ut midler fra konto før utløpet av oppsigelsestiden på 31 dager. Det kan være opp til 12 aktive varsel av uttak av gangen. Kontoen tilbys kunder med innskudd inntil 50 millioner kroner. Høyere beløp kan aksepteres etter avtale.

 • Uansett saldo

  0,10 %

  Etableringsgebyr

  1000,-

 • Uansett saldo

  0,00 %

Fond / Aksjer

 • Aksjer, ETN, ETF, Merkur Market og tegningsretter: 0,05% av handelsbeløpet, min NOK 95,- Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streming (privat)

  0,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff/foretak)

  370,-

 • Beholdning inntil 100.000 kroner

  0,-

  Beholdning fra 100.000 til 999.999 kroner

  350,-

  Beholdning fra 1000.000 til 1.999.999 kroner

  500,-

  Beholdning fra 2.000.000 til 2.999.999 kroner

  750,-

  Beholdning fra 3.000.000 kroner

  750,-

  + kr 125,- per påbegynte million utover 3.000.000 kroner

 • Opprettelse av VPS-konto

  0,-

  Endring av faste kontoopplysninger

  0,-

  Årsoppgave (siste år)

  0,-

  - kopi av årsoppgave

  400,-

  Realisasjonsoppgave fond (siste år)

  0,-

  - kopi av realisasjonsoppgave fond

  400,-

  Endringsmelding til investor

  0,-

  - kopi av endringsmelding til investor

  400,-

  Ovf. aksjer / obligasjoner / sertifikater / andeler per verdipapir (konvertering, innløsning, arv, gave o.l.)

  100,-

  Flytting av beholdning (per verdipapir)

  100,-

  Etablering / endring av rettighet

  min. 300,-

  Handelsfullmakt (per megler)

  300,-

  Spørrefullmakt (per megler)

  300,-

  Frigivelse av enkeltposter fra VPS-konto (per frigivelse)

  100,-

 • Opprettelse av VPS-konto

  0,-

  Endring av faste kontoopplysninger

  0,-

  Årsoppgave (siste år)

  0,-

  - kopi av årsoppgave

  400,-

  Realisasjonsoppgave fond (siste år)

  0,-

  - kopi av realisasjonsoppgave fond

  400,-

  Endringsmelding til investor

  0,-

  - kopi av endringsmelding til investor

  400,-

  Ovf. aksjer / obligasjoner / sertifikater / andeler per verdipapir (konvertering, innløsning, arv, gave o.l.)

  100,-

  Flytting av beholdning (per verdipapir)

  100,-

  Etablering / endring av rettighet

  min. 300,-

  Handelsfullmakt (per megler)

  300,-

  Spørrefullmakt (per megler)

  300,-

  Frigivelse av enkeltposter fra VPS-konto (per frigivelse)

  100,-