Bestill nattsafe

Signaturrettigheter i henhold til firmaattest.
6 siffer: ddmmåå

Hvilket sted ønskes brukt som fast nattsafe-sted?