Helseforsikring (behandlingsforsikring) bedrift

Med behandlingsforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

De ansatte kommer fortere tilbake på jobb, og slipper å plages med sykdom eller skader over lengre tid.
Det er ingen egenandel - verken for den ansatte eller for bedriften.
Forsikringen har ingen øvre grense for behandlingskostnader.

Hva dekker helseforsikringen?

Basisforsikring

Denne forsikringen dekker:

  • Spesialistlegebehandling
  • Operasjon
  • Sykehusbehandling
  • Billeddiagnostikk
  • Rehabilitering
  • Psykologisk førstehjelp

Tilleggsdekninger

Du kan i tillegg til basisforsikringen velge å utvide med følgende dekninger:

  • Psykolog

og/eller

  • Fysikalsk behandling: fysioterapi, manuellterapi, kiropraktikk, naprapati og osteopati

Hva er helseforsikring?

Video placeholder image
helsetelefon illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

En døgnåpen helsetjeneste som er inkludert i forsikringen.

videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Videolege

Kom raskt i kontakt med lege. Forsikringen gir redusert pris på Aleris videolege.


Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?