AvtaleGiro

Når kundene inngår AvtaleGiro-avtale med din bedrift blir regningene du har sendt dem automatisk betalt på forfallsdato. 

  • Større andel kunder betaler ved forfall
  • Bedriften mottar elektronisk informasjon om innbetalingen
  • Passer for bedrifter med en fast kundemasser som faktureres regelmessig

Fordeler med AvtaleGiro

  • Automatisk trekk av faste regninger gjør det enklere for dine kunder.
  • KID følger alltid transaksjonen, og dere slipper dermed manuell håndtering av betalingene.
  • Bedre grunnlag for likviditetsstyring ved at pengene kommer inn på konto til forfall.
  • Færre purringer og mindre tap på manglende innbetalinger.

Bruk både AvtaleGiro og eFaktura

Kunder som bruker AvtaleGiro og har nettbank, kan også inngå avtale om eFaktura. Ved å bruke begge tjenestene, blir regningene automatisk betalt på forfallsdato, og varsel om kommende betalinger sendes direkte til kundens nettbank via eFaktura.  

Dersom din bedrift tilbyr denne kombinasjonen, kan kunden enkelt opprette to avtaler i samme prosess.