OCR giro og eGiro

Når innbetalingene håndteres automatisk sparer bedriften din tid og får en enklere hverdag.

 • Løsningene kan brukes enkeltvis eller kombineres
 • Redusert behov for manuell behandling sparer tid og reduserer risikoen for feil
 • Kan integreres med de fleste regnskapsystemer

Priser

 • Månedspris OCR kr 60
 • Månedspris eGiro kr 75
 • OCR transaksjon kr 1,75 per stk.
 • eGiro transaksjon med KID kr 2 per stk.
 • eGiro transaksjon uten KID kr 3 per stk.

Hvilken løsning passer for deg?

Løsningene kan brukes enkeltvis eller kombineres - alt etter hva din bedrift har behov for. 

Fakturere med KID (OCR giro)

 • Passer både små og store bedrifter, og kan brukes ved fakturering av både faste og tilfeldige regninger.
 • OCR giro lar deg fakturere med KID. KID-nummeret gjør at regnskapssystemet ditt kan gjenkjenne hvem kunden er og hva han eller hun betaler for.
 • Reduserer manuell registrering av innbetalinger og reduserer risiko for feil
 • Gjør det enklere å gjøre bankavstemming og å purre 
 • De fleste regnskapssystemer er tilrettelagt for OCR-giro. Sjekk eventuelt med din leverandør for å være helt sikker.

eGiro innbetaling eller Cremul 

 • Passer for store bedrifter med mange innbetalinger.
 • Gir elektronisk informasjon om alle innbetalinger og konto uansett betalingsform, også uten KID. For eksempel vil betaling med melding og fra utlandet også fanges opp.
 • Få poster må behandles manuelt, noe som sparer tid og reduserer risikoen for feil.
 • Egiro støttes av mange regnskapssystemer, men ikke alle. Ta kontakt med din leverandør for å undersøke hva de tilbyr.

 

Hvordan fungerer KID?

KID-nummeret brukes for å identifisere en betaling. Et KID-nummer er 3-25 siffer, og kan bygges opp så det inneholder mer eller mindre informasjon.

Som regel inneholder et KID-nummer et kundenummer, fakturadatoen og et kontrollnummer. Slik kan regnskapssystemet gjenkjenne betalingen og automatisk markere den som betalt.