Avbruddsforsikring

(driftstapforsikring)

Skade på bygninger eller eiendeler kan gjøre at driften reduseres eller i verste fall stopper helt opp. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften. 

En avbruddsforsikring gjør at bedriften er sikret økonomisk selv om det skulle skje en skade.
Hjelp 24 timer i døgnet.
Du kan velge om forsikringen skal dekke lønn til ansatte i hele ansvarstiden.

avbruddsforsikring

Hva dekker avbruddsforsikring?

Forsikringen dekker tap som skyldes avbrudd etter erstatningsmessig skade på eiendeler eller næringsbygg. Når en bedrift får en stans i produksjonen eller varer går tapt på grunn av skade på eiendeler eller bygg, sørger forsikringen for at driftsresultatet fremdeles opprettholdes. 
 

Greit å vite om avbruddsforsikringen

Hvis du har en eiendelsforsikring og eventuelt en bygningsforsikring hos oss kan du kjøpe avbruddsforsikring som en tilleggsforsikring til denne. Har du en standard eiendelsforsikring kan du kun kjøpe standard avbruddsforsikring osv.

Forsikringen tilpasses ditt behov og kan dekke en rekke skader og andre plutselige og uforutsette hendelser.

 

Dekninger
Brann
Naturskade
Lønn til ansatte i den lovpålagte oppsigelsestiden (14 dager)
Vannskade
Tyveri
Hærverk
Avbrudd ved fysisk hindret adkomst/bruk som følge av skadeforebyggende tiltak
Avbrudd etter erstatningsmessig skade hos fast leverandør/kunde (i Norden)
Maskinskade


Tilleggsdekninger
Lønn ansatte utover 14 dager
Driftstap grunnet skade hos fast leverandør/kunde (hele verden)

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere driftstap-/avbruddsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 


Tilleggsforsikringer

  • Lønn ansatte utover 14 dager
    Benyttes stort sett for medarbeidere bedriften gjerne ønsker å beholde ellerer avhengig av. Med denne tilleggsforsikringen kan bedriften lønnet disse nøkkelpersonene om driften må reduseres eller stoppes. Det vanlige er å velge en prosentandel av lønnskostnadene som forsikringssum. 

  • Driftstap ved skade hos fast kunde/leverandør
    Benyttes for bedrifter som har leverandører/kunder som de er avhengige av for å opprettholde virksomheten og som det kan være vanskelig å erstatte hvis blir borte. Leverandørene/kundene kan holde til i hele verden. 

Har du hatt uhell eller skade? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.