Byggelån

Skal bedriften din investere i nytt fartøy eller oppgradere gammelt? Da kan byggelån være fornuftig.

  • Bedriften din slipper å pådra seg unødvendige låneutgifter før kostnadene i prosjektet påløper.
  • Lånet dekker avtalte kostnader i byggeperioden.
  • Vi gir deg økonomiske råd og er i tett dialog med deg under hele byggeprosessen.

Hvordan fungerer et byggelån?

Et byggelån utbetales i takt med byggeprosjektet. Byggelånet kan omfatte både nytt fartøy og omfattende rehabiliteringer.

Byggelån kan ha høyere rente enn andre langsiktige lån, derfor vil en kortest mulig byggeperiode lønne seg. Byggelånet etableres som en kredittramme og disponeres etter avtale med banken. I noen tilfeller benyttes en byggekontrollør, og da vil denne ivareta budsjettkontroll, kostnads- og kvalitetskontroll. Dette er en sikkerhet for både bedriften og banken. 

Hvis byggelånet ikke er innfridd når prosjektet er ferdigstilt blir byggelånet omgjort til et vanlig nedbetalingslån.

Murer jobber  med mur. Illustrasjon.

Før møte med rådgiver

Ta gjerne med: 

  • Siste regnskap
  • Budsjett
  • En oversikt over kostnader
  • Tegninger, målebrev og situasjonskart
  • Finansieringsplan
  • Utkast til kontrakt med byggefirma

Husk at jo bedre dokumentasjon du har med, jo raskere kan du få en avklaring på hvor mye du kan låne.