Yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter må ha en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

  • Forsikringen dekker det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver har for å sikre de ansatte.
  • De ansatte får erstatning ved sykdom og skade i forbindelse med jobben.
  • Alle ansatte er dekket.

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk og kan kjøpes for seg selv eller i en pakke. Når du klikker på knappen over finner du yrkesskadeforsikring i alle pakkene - God start, Tryggere bedrift og Attraktiv arbeidsgiver.


Murer jobber  med mur. Illustrasjon.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

  • Den ansatte får dekket det økonomiske tapet etter en yrkesskade eller yrkessykdom. Skaden eller sykdommen må ha oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.
  • Etterlatte får også dekket det økonomiske tapet hvis den ansatte dør som følge av en yrkesskade eller yrkessykdom.

Vil du gi de ansatte litt ekstra?

  • Du kan utvide forsikringen til å dekke varige mén etter småskader, det vil si skader som fører til under 15 prosent medisinsk invaliditet. 
  • Du kan også øke forsikringsbeløpet ved arbeidsulykke og yrkessykdom.
  • Forsikringen kan i tillegg dekke skader som skjer på vei til og fra jobb.

Snarveier