Årsoppgjør

Overlat årsoppgjøret til oss, så kan du være trygg på at det leveres til rett tid og med høy kvalitet. 

Du slipper å forholde deg til et komplekst regelverk.
Du kan være sikker på at riktig skatt er beregnet.
Du får årsoppgjøret på et tidlig tidspunkt og i den formen du trenger.

Hva er et årsoppgjør? 

Et årsoppgjør dokumenterer bedriftens økonomiske situasjon ved slutten av et regnskapsår. – Årsoppgjøret viser hvordan det står til med bedriften etter et år med drift, forklarer autorisert regnskapsfører Håvard Bergstedt Lysvoll i SpareBank 1 Regnskapshuset.