Lønn og utlegg

Få tilgang på systemer som gjør det enkelt å finne ut hva du skal betale ut i lønn og godtgjørelse.

Du får effektive systemer for registrering av timer og fravær.
Dine ansatte kan registrere utlegg, diett og kjøregodtgjørelse mens de er på farten.
Du får sendt inn riktige rapporter til det offentlige i tide.

Lønnsutbetaling

Vi leverer løsninger som gjør det lett for dine medarbeidere å registrere timer, utgifter og reiseregninger enten de er på arbeidsplassen eller ute på farten. På den måten får du et nøyaktig grunnlag for å betale ut lønn. Du kan velge å overlate utbetalinger til oss eller gjøre det selv.

 

Rapportering til det offentlige

Som arbeidsgiver må du levere en melding til skattemyndighetene på hva din ansatte har mottatt av lønn og godtgjørelser. Denne rapporteringen kan du overlate til oss. Dersom du ønsker kan vi også ta oss av refusjoner i forbindelse med sykepenger fra NAV.