Starte bedrift

Når du skal starte bedrift er det mange ting du må tenke gjennom. Snakk med oss først, så får du gode råd i den viktige etableringsfasen.

Vi vet hvilken selskapsform som er best for deg og din bedrift.
Du kan få hjelp med formalitetene når du skal registrere bedriften.
Vi forteller deg hvilke produkter du må ha og hvilke som er anbefalt.

Gode råd når du skal starte bedrift

I etableringsfasen er det mange avgjørelser som må tas. Skal du registrere aksjeselskap eller enkeltpersonforetak? Hva er lovpålagt og hva er frivillig? Bruker du vår veileder for å starte bedrift, blir det lettere å komme i gang.