Hva dekker yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikringen gir økonomisk erstatning til en ansatt som får en yrkesskade. Dette kommer i tillegg til det folketrygden utbetaler. Den dekker alle de ansatte i bedriften - både heltids- og deltidsansatte.

Dekningsoversikt

Yrkesskadeforsikringen dekker: