Yrkesskade

Hva er yrkesskade?

Yrkesskade er personskade, yrkessykdom eller dødsfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser og påvirkning fra skadelige stoffer. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer.

En yrkesskade må ha skjedd i arbeidstiden og mens den ansatte gjorde oppgaver for arbeidsgiveren, både på eller utenfor fast arbeidssted.

Belastningsskader eller psykiske lidelser som har utviklet seg over tid er ikke ansett som yrkesskader.


Yrkesskadeerstatning

Du får utbetalt erstatning ved skader som regnes som yrkesskade og yrkessykdommer. Har du fått påvist en godkjent yrkesskade har du krav på utbetaling både fra folketrygden og fra yrkesskadeforsikringen. Dette må du melde til NAV og forsikringsselskapet i to separate prosesser. Du kan lese hvordan du går frem lengre ned på siden.

Når har du krav på erstatning?

Du har krav på erstatning hvis du har en godkjent yrkesskade. Hvis du søker erstatning, må du først oppsøke lege og følge legens forskrifter og anvisninger.

Yrkesskade rettigheter

Vi beregner erstatningsbeløpet ut fra folketrygdens grunnbeløp. Det er viktig å huske at arbeidsgiver kan ha valgt høyere summer enn de som kommer frem i invaliditetstabellene. Her kan du se hvor mye.

Hvordan går du frem for å kreve erstatning?

Først må du melde ifra til arbeidsgiver. Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv. Det er også arbeidsgiver som må melde erstatningskrav til forsikringsselskapet hvor bedriften har kjøpt yrkesskadeforsikring.

Les: Hva dekker yrkesskadeforsikringen?


Yrkesskadeforsikringsloven

Lov om yrkesskadeforsikring ble vedtatt av Stortinget i 1989. Den omfatter skader, sykdommer og dødsfall. Loven gir alle arbeidstakere krav på yrkesskadeforsikring gjennom sine arbeidsgivere. Yrkesskadeforsikringen er obligatorisk for alle bedrifter som har ansatte, og skal dekke økonomiske tap som er påført den ansatte ved yrkesskade, -sykdom eller dødsfall. 

Yrkesskadeforsikring er en egen erstatningsordning som kommer i tillegg til folketrygden. Henvendelser om yrkesskade skal rettes til arbeidsgiveren og arbeidsgiverens forsikringsselskap. Arbeidsgiveren skal sende inn skademelding til folketrygden.

person i rullestol med yrkesskadeforsikring

Yrkesskade skjema

Her finner du skjema og veiledning for å melde yrkesskade: