Fakta, nøkkeltall og vedtekter

Hovedtall 31. desember 2018

  • Antall kontorer: 10 
  • Antall årsverk: 335 
  • Forretningskapital: 48,9 mrd kr 
  • Utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt/ Næringskreditt: 41,9 mrd kr 
  • Innskudd: 22,1 mrd kr 
  • Egenkapital: 4,5 mrd kr 
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,7%

Vedtekter:

Vedtekter 2019