Fakta, nøkkeltall og vedtekter

Pro forma hovedtall 31. desember 2016 

  • Antall kontorer: 8 
  • Antall årsverk: 341 
  • Forretningskapital: 42,5 mrd kr 
  • Utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt: 36 mrd kr 
  • Innskudd: 20 mrd kr 
  • Egenkapital: 3,6 mrd kr 
  • Ren kjernekapitaldekning: 17,1%

Vedtekter:

Vedtekter i forbindelse med ny foretakslov som trådte i kraft 01.01.16.