Fakta, nøkkeltall og vedtekter

Hovedtall 31. desember 2019

  • Antall kontorer: 10 
  • Antall årsverk: 337 
  • Forretningskapital: 51,7 mrd kr 
  • Utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt/ Næringskreditt: 44,3 mrd kr 
  • Innskudd: 24,4 mrd kr 
  • Egenkapital: 5,2 mrd kr 
  • Ren kjernekapitaldekning: 18,5 %

Vedtekter:

Vedtekter 2019