Fakta, nøkkeltall og vedtekter

Hovedtall 31. desember 2015 

  • Antall kontorer: 6 
  • Antall årsverk: 267 
  • Forretningskapital: 30,7 mrd kr 
  • Utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt: 26 mrd kr 
  • Innskudd: 13,6 mrd kr 
  • Egenkapital: 2,6 mrd kr 
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,5%

Vedtekter:

Vedtekter i forbindelse med ny foretakslov som trådte i kraft 01.01.16.