Fakta, nøkkeltall og vedtekter

Pro forma hovedtall 30. september 2017 

  • Antall kontorer: 10 
  • Antall årsverk: 336 
  • Forretningskapital: 44,2 mrd kr 
  • Utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt: 37,9 mrd kr 
  • Innskudd: 21,1 mrd kr 
  • Egenkapital: 4,0 mrd kr 
  • Ren kjernekapitaldekning: 17,5%

Vedtekter:

Vedtekter i forbindelse med ny foretakslov som trådte i kraft 01.01.16, revidert mars 2017.