Finansielle mål og måloppnåelse

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 SBVG
 

  • Egenkapitalavkastning minimum 10 prosent
  • Ren kjernekapital minimum 15,5 prosent
  • Per 31.03.20:
    - Egenkapitalavkastning 7,7 prosent
    - Ren kjernekapital 18,1 prosent