Finansielle mål og måloppnåelse

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 SBVG
 

  • Egenkapitalavkastning minimum 10 prosent
  • Ren kjernekapital minimum 15,5 prosent
  • Per 30.09.20:
    - Egenkapitalavkastning 10,5 prosent
    - Ren kjernekapital 18,7 prosent