Finansielle mål og måloppnåelse

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 SBVG
 

  • Egenkapitalavkastning minimum 10 prosent
  • Ren kjernekapital minimum 15,5 prosent
  • Per 31.03.19:
    - Egenkapitalavkastning 15,9 prosent
    - Ren kjernekapital 16,3 prosent