Finansielle mål og måloppnåelse

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 SBVG
 

  • Egenkapitalavkastning minimum 10 prosent
  • Ren kjernekapital minimum 15 prosent
  • Per 30.09.17:
    - Egenkapitalavkastning 13,5 prosent
    - Ren kjernekapital 17,5 prosent