Funding

Funding

SpareBank 1 BV har ikke offisiell rating. Bankens skyggerating fra DNB Markets er A, med utgangspunkt i regnskap per 31. desember 2016. SpareBank 1 Markets har ratet SpareBank 1 BV til A siden 2011.

 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.