Det er samtidig registrert forhøyelse av eierandelskapitalen med 676,4 mnok ved utstedelse av 45.089.995 nye egenkapitalbevis med pålydende 15 nok per egenkapitalbevis og til tegningskurs 39,31 nok per egenkapitalbevis. Det er utstedt 37.116.986 egenkapitalbevis til tidligere egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Telemark og 7.973.009 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland, som vederlag for virksomheten som er overtatt fra Sparebanken Telemark. Det er også registrert forhøyelse av eierandelskapitalen med 157,5 mnok ved konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital ved utstedelse av 10.498.569 nye egenkapitalbevis til SpareBank 1 Stiftelsen BV. 

Etter utstedelsen av nye egenkapitalbevis vil total eierandelskapital utgjøre 1.780,3 mnok fordelt på 118.689.917 egenkapitalbevis pålydende 15 nok.

Viser for øvrig til kvartalsrapportene med hovedtall for begge bankene for første kvartal 2021.

...

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Konsernsjef
+47 934 07 441
Geir Årstein Hansen
Viseadministrerende direktør
+ 47 913 22 137