Om banken

Fra 1. juni heter vi SpareBank 1 Sørøst-Norge. Banken er et regionalt finanskonsern og er gjennom SamSpar ett av seks medlemmer i SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 er Norges nest største finansaktør.


Om SpareBank 1 Sørøst-Norge

Fra 1. juni heter vi SpareBank 1 Sørøst-Norge. Banken blir tidligere Buskerud, Vestfold og Telemark sin egen sparebank. Vi bygger vår virksomhet på nærhet til kundene, god tilgjengelighet, dyktighet, produktbredde og helhetlig økonomisk rådgivning.

Alle beslutninger om bankens kunder taes i vår egen region, og vårt mål er å være en ledende bank for kunder i vårt geografiske nedslagsfelt.

SpareBank 1 Sørøst-Norge er gjennom SamSpar ett av seks medlemmer i SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 er Norges nest største finansaktør.

 


Bankens organisering

SpareBank 1 Sørøst-Norge er organisert etter en modell som tar utgangspunkt i bankens privatkunder og bedriftskunder. Banken er organisert i hovedområdene under, hvor hvert område igjen er bygd opp med ulike underavdelinger:

  • Personmarked
  • Bedriftsmarked
  • Forretningsstøtte
  • Strategi og forretningsutvikling
  • HR og organisasjonsutvikling
  • Kreditt og finans
  • Økonomi og analyse
  • Risikostyring, compliance og konsernadministrasjon

Gjennom SpareBank 1-alliansen og egne datterselskap sikrer SpareBank 1 Sørøst-Norge seg tilgang til konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling.

Vi er tilstede med 17 kontorer i bankens markedsområde. Dette i kombinasjon med 24/7 tilgjengelighet, konkurransedyktige betingelser og ansatte som kjenner lokalmarkedene særdeles godt, gjør oss til et naturlig førstevalg for mange i vår region.

Banken har avtale med SpareBank 1 Boligkreditt om formidling av lånesøknader. Dette er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.