Ledelse

Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens kontrollkomité
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
  • Vedta opprettelse og nedleggelse av bankkontor

Medlemmer 2016

Generalforsamling:
Thor-Morten Jacobsen, leder
Kari Marie Myhr, nestleder 

Kundevalgte representanter:
Kjell E. Nilsen
Tor Christian Aadne
Rune Samuelsen
Thale Knudsen
Thorbjørn Lauritzen
Kari Marie Myhr
Inger Johanne Toset
Ragnhild Popperud
Liss P.B Husum

 Egenkapitalbeviseiernes representanter:
Thor-Morten Jacobsen, leder
Grete Evensen Øvrum, nestleder
Rolf Willy Nilsen
Per Holtan
Bjørn Jahren Aas
Thor Strand
Toralf Ribe
Torben Hedegart
Iver A. Juel

Ansattes representanter:
Rune Lindstad
Elisabeth H. Ålefjær
Thomas Engen
Ole Petter Skibdalen
Tom Sørensen
Vera Gebuhr Aulie

Revisjon:
KPMG v/Svein Arthur Lyngroth


Protokoller

Generalforsamlingene i SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg har vedtatt fusjon

Les mer

Innskytervalg

Hvert år avholdes det valg av medlemmer til generalforsamlingen, såkalt innskytervalg, også kalt kundevalg. Er du kunde i SpareBank 1 BV og over 18 år kan foreslå kandidater, og være med å stemme.


Se også