Konsernledelse

Konsernledelsen i SpareBank 1 BV


 

  • Rune Fjeldstad - administrende direktør
  • Geir Årstein Hansen - viseadministrerende direktør
  • Lasse Olsen - direktør PM 
  • Stian Thomassen - direktør BM  
  • Marianne S. Evensen - direktør risikostyring/compliance
  • Tonje Stormoen - direktør forretningsstøtte
  • Johan Hjerkinn - direktør forretnings- og organisasjonsutvikling

 

 

Rune Fjeldstad
Administrerende direktør
+47 900 79 017
Geir Årstein Hansen
Viseadministrerende direktør
+47 913 22 137
Lasse Olsen
Direktør personmarked
+47 922 45 084
Stian Thomassen
Direktør bedriftsmarked
+47 960 40 437
Marianne Sommerro Evensen
Direktør risikostyring/compliance
+47 950 45 324
Tonje Stormoen
Direktør forretningsstøtte
+47 911 35 604
Johan Hjerkinn
Direktør forretnings- og organisasjonsutvikling
+47 402 03 431

Se også