Ledelse

Konsernledelse

Konsernledelsen i SpareBank 1 BV


 

  • Rune Fjeldstad - administrende direktør
  • Geir Årstein Hansen - viseadministrerende direktør
  • Lasse Olsen - konstituert direktør PM 
  • Stian Thomassen - direktør BM 
  • Vibeke Brandt Andersen - konstituert direktør forretningsutvikling og -støtte 
  • Janne Stenehjem - direktør organisasjon og HR 
  • Marianne S. Evensen - direktør risikostyring/compliance

 

 

Rune Fjeldstad
Administrerende direktør
+47 900 79 017
Geir Årstein Hansen
Viseadministrerende direktør
+47 913 22 137
Lasse Olsen
Direktør personmarked
+47 922 45 084
Stian Thomassen
Direktør bedriftsmarked
+47 960 40 437
Vibeke Brandt Andersen
Konstituert direktør forretningsutvikling og -støtte
+47 905 48 839
Marianne Sommerro Evensen
Direktør risikostyring/compliance
+47 950 45 324
Beate Steen Kolstø
Direktør forretningsutvikling og -støtte
+47 952 05 430

Se også