Johan Hjerkinn
Direktør forretnings- og organisasjonsutvikling
+47 402 03 431