Rune Fjeldstad
Administrerende direktør
+47 900 79 017